Autobiografie


Miriam Kocourková rodným příjmením Rochová narozena v 7. ledna 1963 ve Vsetíně, kde v letech 1978 – 1982 vystudovala Střední průmyslovou školu strojní. Toto studium bylo nucenou alternativou po nepřijetí na umělecko-průmyslovou školu z tehdejších politických důvodů. Po ukončení studia pracovala v rozmanitých technických oborech. Malování a různé kreativní tvorbě se věnovala již od útlého mládí. Umění bylo rodinným dědictvím jak po jejím otci Oliveru Rochovi, který se sám malování a různorodé tvorbě po celý svůj život intenzivně věnoval, tak i po strýci Paulu Rochovi, jenž celoživotně působil v USA, kde také vystudoval tamní uměleckou školu. Jeho galerie v Michiganu dotovala rozvoj školství v africké Tanzánii.

Miriam se nejprve po mnoho let věnovala malování miniatur, jejichž tématem byly převážně krajiny a fiktivní světy. Od roku 2003 začala používat nový způsob kombinovaného tvoření, který jejím vlastním nápadem a ten dále rozvíjí. Jedná se o jemnou detailní a časově náročnou techniku.

Malířka intuitivně vytváří poetické, symbolické obrazy svého niterného světa. Tvorba je pro formou sdělování duchovních myšlenek a svého pojetí světa. Snaží se uměleckou formou vyjádřit zákonitosti propojující duchovní a pozemský svět. Její tvorba se vyznačuje citlivostí pro barevné ladění a kultivovanou dekorativností. Ve svých obrazech projevuje smysl pro krásu, lásku, harmonii. Originální technika zvýrazňuje půvab obrazů a použitím perliček a korálků z čistého skla je dosaženo vyšší energetické půvabnosti. Strukturu a trojrozměrnost díla zvýrazní vhodné nasvícení, které umožní, aby více vynikla plastičnost obrazů.

Obrazy Miriam Kocourkové-Rochové jsou klíči otevírajícími zámky do vyšších duchovních úrovní. Použité barvy kmitají ve vyšších frekvencích a tím pomáhají vyrovnat energetické pole člověka. Tak jako kameny, které nám dodávají energii a zdraví, mohou i obrazy blahodárně působit na správný tok energií a harmonizovat všechny čakry v těle. Proto autorka na obrazech vytváří rozmanité tvary, zasazuje do nich různé materiály a citlivě vybírá vhodné barvy. Snahou je, aby díla lidem přinášela harmonii, vyrovnanost a pomáhala duchovnímu rozvoji osobnosti. Obrazy působí antistresově, podporují pozitivní energii i pozitivní myšlení. Otevírají energii srdce, chrání proti hrubým vibracím z okolí, mají relaxační účinek, zlepšují psychický i fyzický stav. Na duchovním poli pomáhají v poznání a chápání světa, neboť i symboly vyzařují duchovní energií.

„Vše je komponování tak, aby energie sálající z plátna pozitivně působila na tělo i mysl a harmonicky ladila své okolí“

Své obrazy autorka prezentuje na různých výstavách od roku 2004. Z ocenění lze uvést první cenu na Czech Art festivalu (veletrh umění), který se konal v Českých Budějovicích v roce 2007 a to v kategorii Mix media – koláže.

Miriam Kocourková – roz. Rochová je výtvarnice, která pracuje originální kombinovanou technikou a vytváří poeticky symbolické obrazy svého niterného světa, podané s výjimečnou citlivostí pro barevné harmonie a kultivovanou dekorativnost.

Copyright 2012 © PiDi Soft |  Mapa stránek |  Odkazy